top of page

 

 

Tanya Zafirovic Hökensdotter

Tanya är en skicklig konstnär som främst arbetar med oljefärger på duk, men är även väl insatt i en mängd andra medier inklusive akryl, akvarell och skulptur. 

Hon fick högsta betyg i sin konstutbildning med särskilt rekommendationsbrev från sin konstlärare. 

Med en djup koppling till sitt hantverk och en rik konstnärlig bakgrund är Tanya en sann mästare i sitt område. 

Tanya Zafirovic Hökensdotter är en stigande stjärna i konstens värld, känd för sina känslorika och fängslande oljemålningar. 

Med flera framgångsrika utställningar, både tillsammans med sin berömda far Sven Arne "Höken" Hökenström och ett flertal solo utställningar, har Tanya etablerat sig som en kraft att räkna med i konstvärlden, vilket har skildras bla. i ett tresidigt tidningsreportage med bilder av hennes konst på framsidan. 

Trots de utmaningar som coronavirus-pandemin innebar fortsatte hon att skapa och höll en utställning i skogsmiljö - "konstvandringar i skogen" vilket bevisar hennes engagemang för sitt hantverk. Tanyas sommarutställningar i Stockholm, Gamla Stan och Larssons Lada i Mariefred blev stora framgångar, fick positiv bevakning i media och hamnade ännu en gång på framsidan av en tidning.

Tanyas konst har fångat konstälskares uppmärksamhet runt om i världen och hennes målningar säljs nu internationellt i länder som Sverige, Norge, Frankrike, Tyskland, Schweiz, Sydafrika, Slovakien och USA. Med sin passion, talang och driv är Tanya Zafirovic Hökensdotter redo för ännu större framgångar under de kommande åren.

Tanya Zafirovic Hökensdotter

 

Tanya is an accomplished artist who primarily works with oil on canvas but is also well versed in a variety of other mediums including acrylic, watercolor and sculpture.

She received the highest grade in her art education with a special letter of recommendation from her art teacher.

With a deep connection to her craft and a rich artistic background, Tanya is a true master in her field.

Tanya Zafirovic Hökensdotter is a rising star in the world of art, known for her emotional and captivating oil paintings.

With several successful exhibitions, both together with her famous father Sven Arne "Höken" Hökenström and several solo exhibitions, Tanya has established herself as a force to be reckoned with in the art world, which has been depicted among others in a three-page newspaper report with pictures of her art on the front page.

Despite the challenges posed by the coronavirus pandemic, she continued to create and hold an exhibition in a forest setting - "art walks in the forest" proving her commitment to her craft. Tanya's summer exhibitions in Stockholm, Gamla Stan and Larsson's Lada in Mariefred were great successes, received positive coverage in the media and once again ended up on the front page of a newspaper.

Tanya's art has caught the attention of art lovers around the world and her paintings are now sold internationally in countries such as Sweden, Norway, France, Germany, Switzerland, South Africa, Slovakia and the USA. With her passion, talent and drive, Tanya Zafirovic Hökensdotter is ready for even greater success in the coming years.

bottom of page